Bovag logo
  1. HOME
  2. >
  3. Persberichten
  4. >
  5. Bijna 2 procent rendement voor autodealers in 2022

Bijna 2 procent rendement voor autodealers in 2022

Volgens de BOVAG Branche Barometer van BOVAG Autodealers bedroeg de gemiddelde nettowinst per dealervestiging 1,91 procent in 2022. Een jaar eerder was dat 1,78 procent, waarvan destijds 0,43 procent uit NOW-steun bestond. Het hogere rendement is vooral het gevolg van hogere verkoopprijzen en marges voor auto’s en onderdelen. Dealers worden echter geconfronteerd met stevige en structurele kostenstijgingen, waarbij het voornamelijk in de werkplaats vaak moeilijk blijkt om deze direct door te belasten.

Ten opzichte van 2021 steeg de gemiddelde omzet per vestiging met ruim 2 miljoen euro, maar dat resulteerde in slechts 55.000 euro extra nettowinst. Illustratief voor het hogere kostenniveau is de 16 procent stijging in de lasten voor huisvesting, waaronder huur en energie. Tegelijkertijd resulteerden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in hogere loonkosten en groeide het personeelsbestand per vestiging met bijna 10 procent. Dat laatste komt enerzijds door de toegenomen complexiteit van processen binnen en buiten het dealerbedrijf -onder ander door de samenvoeging van importeurs en merken-, waarin ICT vooralsnog weinig ondersteuning biedt. Anderzijds worden die processen ook vaker door importeurs en leasemaatschappijen bij de dealerorganisaties belegd, waardoor de werkdruk en administratieve lasten dus toenemen. Zo is in het personeelsbestand zichtbaar dat het dealerbedrijf steeds meer overhead en serviceadviseurs nodig heeft.


Reden tot zorg

De gemiddelde verkoopprijs van nieuwe auto’s steeg met 7,3 procent in vergelijking met 2021 en occasions werden gemiddeld voor 22 procent meer verkocht. De waarde van de occasionvoorraad steeg met maar liefst 35 procent; ondanks het historisch lage aantal stadagen van 67 is dat met de huidige renteontwikkelingen reden tot zorg. Per saldo nam het resultaat van de afdeling verkoop met een derde toe, waarbij de loonkosten echter wel met 12 procent zijn gestegen. Als gevolg van kostenstijgingen daalde in de werkplaats juist het resultaat, ondanks 11 procent meer omzet en hogere productiviteit en efficiency. De absorptieratio, oftewel de mate waarin aftersales de algemene kosten van het dealerbedrijf dekt, bedroeg afgelopen jaar 76,0 procent. In 2021 was dat 77,5 procent.


Fikse wissel

Volgens Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers, laat de BOVAG Branche Barometer precies zien waar de schoen wringt: “Voor veel dealers blijkt het lastig om de kostenstijgingen door te belasten. Bij de verkoop van auto’s en onderdelen valt dat nog relatief eenvoudig te verdedigen op basis van actuele, hogere inkoopprijzen. Elke maand het uurtarief in de werkplaats blijven opschroeven is echter een ander verhaal. Maar het is evident dat onder andere de huur- en loonstijgingen een fikse wissel trekken op het dealerbedrijf. Daarom gaat BOVAG met KPMG aan de slag om meer bewustzijn en slagvaardigheid bij ondernemers te creëren omtrent kostprijsberekeningen.” De Kroon ziet daarnaast dat het effect van rentestijgingen tweeledig is: “Het maakt de financiering van de onderneming en van voorraden uiteraard duurder, maar het remt ook de koopbereidheid van klanten: leaseprijzen zullen immers stijgen en geld op de bank levert meer op. In de eerste helft van 2023 leveren veel dealers nog heel veel backorders uit, maar intussen zijn de orderboeken lang niet zo goed meer gevuld als dat we gewend waren van afgelopen jaar.”

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.