Bovag logo
  1. HOME
  2. >
  3. Persberichten
  4. >
  5. BOVAG schetst toekomst fietsbranche: meer fietsen, meer omzet, meer concurrentie

BOVAG schetst toekomst fietsbranche: meer fietsen, meer omzet, meer concurrentie

De Nederlandse fietsbranche heeft goede jaren achter de rug en zal ook de komende vijf jaar kunnen rekenen op een groeiende nieuwverkoop, met name van e-bikes, en meer omzet. Tegelijk zal ook de concurrentie toenemen, onderling in de sector en vanuit de fabrikanten, die zich deels rechtstreeks naar de klant zullen richten. Bedrijven in de fietsbranche staan de komende jaren voor een strategische keus. Een en ander blijkt uit een netwerkstudie van de Nederlandse fietsbranche, die KPMG in opdracht van BOVAG heeft gedaan.

BOVAG en KPMG hebben de te verwachten ontwikkelingen in de Nederlandse fietsbranche en de impact daarvan op de sector in kaart gebracht. Hierbij is gekeken naar trends en ontwikkelingen op het gebied van onder andere technologie, wet- en regelgeving, consumentengedrag en duurzaamheid. De scope van de netwerkstudie is vijf jaar. Het doel van deze studie was inzicht krijgen in de kansen en uitdagingen voor de fietsbranche en om BOVAG-leden aanbevelingen te doen voor het maken van strategische keuzes voor de toekomst van hun fietsbedrijf. Er zijn gesprekken gevoerd met fietsbedrijven, fabrikanten, ketens, online aanbieders, leasemaatschappijen, servicepartijen en andere experts. Daarnaast is gebruik gemaakt van verschillende bronnen voor het ophalen van kwantitatieve gegevens.


Aandeel e-bike

De Nederlandse fietsbranche heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt, mede door de groeiende populariteit van elektrische fietsen en de toenemende aandacht voor duurzame mobiliteit. De komende jaren zal de fietsverkoop zich positief ontwikkelen, met name de verkoop van e-bikes. De schokeffecten van de COVID-pandemie en bijbehorende problemen in de toelevering lijken voorbij. De gemiddelde aanschafwaarde zal daarbij stijgen en leiden tot meer omzet in de branche. Dit komt met name door het verder stijgende aandeel van de e-bike. Op de middellange termijn, vermoedelijk vanaf 2024, zal die groei wat afvlakken.


Bedreiging

De bedreiging voor de traditionele retail zit hem met name in de stap die fabrikanten zullen gaan maken richting de klant. Daardoor zal de onderhandelingspositie van de retail ten opzichte van de fabrikanten aan kracht inboeten. Daarnaast verwachten de onderzoekers dat er concurrentie van buiten de branche zal aantreden, zeker ook online. Dat zal leiden tot prijsdruk. Ook worden uitdagingen voorzien op het gebied van financiering en personeel. Wat zijn dan de opties voor het fietsbedrijf? Feit is dat er volop kansen zijn voor de fietsretail, maar het is verstandig - gegeven de geschetste ontwikkelingen – dat fietsbedrijven strategisch naar hun toekomst kijken en de juiste keuzes maken.


De onderzoekers zien vijf strategische opties:

  1. Het lokale fietsbedrijf, met focus op de fysieke, lokale markt en bijbehorende trouwe klanten, een beperkt aanbod op basis van de lokale behoefte.
  2. Het regionale fietsbedrijf, met focus op een wat grotere regio, heeft qua volume groeipotentieel, heeft een ruimer aanbod van producten, is zowel fysiek als online actief.
  3. De nichespeler, focus op een specifieke klantgroep, met een ruim aanbod in een afgebakende niche, veel productkennis en merkbeleving zijn cruciaal. Klantenkring overstijgt de eigen regio.
  4. De monteur, focus op efficiënte, breed georiënteerde werkplaats, beperkt aantal producten, lokale klantenkring.
  5. Bedrijf verkopen.

BOVAG gaat komende maanden met de aangesloten fietsbedrijven in gesprek over de inzichten uit het rapport, zodat kan worden vastgesteld welke hulp BOVAG kan bieden bij het maken van de noodzakelijke strategische keuzes en het voorbereiden op de geschetste toekomst.

Datum: 12 april 2023

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.