Bovag logo
  1. HOME
  2. >
  3. Persberichten
  4. >
  5. BOVAG verheugd over autobelastingpassage in coalitieakkoord: Taboe af van betalen naar gebruik

BOVAG verheugd over autobelastingpassage in coalitieakkoord: Taboe af van betalen naar gebruik

BOVAG is content dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat er een begin wordt gemaakt met de invoering van autobelasting-betalen naar gebruik, in plaats van naar bezit. BOVAG pleit daar al jaren voor.

Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: "Het is goed dat het taboe er af is. Dat was ook noodzakelijk: het huidige autobelastingsysteem is oneerlijk, remt vergroening en maakt de koper afwachtend."

"Bovendien moet de sector mobiliteit zijn bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Betalen naar gebruik - een tarief per kilometer gebaseerd op de milieukenmerken van het voertuig - kan daar aan bijdragen. Uiteraard moet dat wel met één harde voorwaarde, betalen naar gebruik komt in plaats van betalen voor bezit, het komt er niet bovenop! Per saldo stroomt er dus geen euro extra autobelasting naar de schatkist."

BOVAG denkt komende tijd graag mee over de concrete invulling van het principe betalen naar gebruik. Overigens moet er op korte termijn meer gebeuren met de autobelastingen dan alleen een begin maken met betalen naar gebruik. Een compleet, dekkend en doorgerekend plan daarvoor staat hier:

www.toekomstautobelastingen.nl

.

Wat dat betreft is deze passage uit het coalitie-akkoord verheugend, omdat we daar veel van ons alternatieve belastingplan in teruglezen:

"We blijven investeren in schone mobiliteit vanwege het klimaat, maar ook voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de steden. Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd; ook de tweedehandsmarkt. Overstimulering wordt voorkomen. Ook duurzame stadslogistiek en vrachtverkeer krijgen ondersteuning. De uitrol van laadinfrastructuur wordt versneld. Bijmenging van duurzame biobrandstoffen wordt gestimuleerd."

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.