Dealerrendement in het eerste kwartaal 2018 gedaald

Uit de BOVAG Branche Barometer van BOVAG Autodealers blijkt dat de omzet per autodealervestiging in het eerste kwartaal van 2018 met 10 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het gemiddelde rendement daalde echter van 1,39 naar 1,27 procent.

De omzetgroei in de eerste drie maanden van dit jaar komt voornamelijk voor rekening van de hogere nieuwverkoop met daarin een belangrijk aandeel voor private lease. De daling van het nettowinstpercentage wordt vooral veroorzaakt door gestegen indirecte kosten, waaruit geconcludeerd kan worden dat de efficiency-voordelen van schaalvergroting lijken uitgeput. Daarnaast is ook het resultaat in de werkplaats met 4,6 procent gedaald en daardoor komt de absorptieratio -oftewel de mate waarin after sales de totale kosten van het dealerbedrijf dekt- onder druk te staan; deze daalde van 85,8 procent in Q1 2017 naar 81,7 procent in het eerste kwartaal van 2018.

Minder verkoopmarge

In de occasionverkoop versterkten de dealers hun positie door 5 procent meer gebruikte auto’s te verkopen dan een jaar eerder, terwijl de totale occasionmarkt 2,4 procent groeide (bron: RDC). De marge op nieuwe auto’s wordt steeds verder uitgehold en dit is de grootste factor in de daling van 1,6 procent in de ‘bruto marge per (gecombineerde) transactie’ (BMGT). De personele bezetting op de verkoopafdeling steeg ten opzichte van Q1 2017 met 0,2 naar gemiddelde 3,7 per vestiging en het aantal verkochte nieuwe en gebruikte auto’s per verkoper steeg van 38 naar 41. De omloopsnelheid steeg en het aantal stadagen nam af.

Meer efficiency vereist

De after sales blijft een zorgenkindje bij de gemiddelde dealervestiging. Het aantal monteurs steeg met 0,4 FTE tot 6,1 in het eerste kwartaal van 2018, maar dat leidde tevens tot minder gefactureerde uren per monteur. De prognose voor 2018 bedraagt 1.311 factuururen, waar dat vorig jaar eindigde op 1.353, in 2016 op 1.373 en in 2015 zelfs nog op 1.431. Ondanks de nasleep van een griepgolf bedroeg de bezettingsgraad in de werkplaats 86,6 procent tegen 85,3 procent een jaar eerder. Bert de Kroon, voorzitter BOVAG Autodealers, herhaalt zijn oproep voor meer efficiency in after sales: “De trend naar meer werkorders per monteur en daarmee minder arbeidsloon per werkorder zet onverminderd door, waarbij ik ervan overtuigd ben dat er in het optimaliseren van processen nog veel te winnen valt. Er is veel laaghangend fruit om een hogere productiviteit en efficiency te realiseren. Denk daarbij aan de afstemming tussen receptie, werkplaats en magazijn, maar vooral ook aan zaken als orde en netheid, de inhoud van de werkorder en betere planning.”
 

Over de BOVAG Branche Barometer

De BOVAG Branche Barometer is door BOVAG Autodealers met grote zorg vastgesteld op basis van gemiddelden van alle deelnemende automerken over heel Nederland, in samenwerking met de analisten van ASE. Leden van BOVAG Autodealers krijgen vier keer per jaar toegang tot de uitgebreide kwartaalrapportage.
 

Deze pagina delen