Gepubliceerd op 12-12-2019

FOCWA en BOVAG: gezamenlijke branchenorm voor caravan- en camperschadeherstel

BOVAG en FOCWA hebben één gezamenlijke branchenorm vastgesteld voor caravan- en camperschadeherstelbedrijven. Deze norm is formeel ondergebracht in de Stichting Branchenormering Schadeherstel en wordt per 1 januari 2020 van kracht. Hiermee ontstaat een gelijk speelveld binnen de branche en borgen de brancheorganisaties over de volle breedte de uniforme kwaliteit van caravan- en camperschadeherstel.
 
In navolging van de branchenorm voor autoschade- en ruitschadeherstelbedrijven, hanteren FOCWA en BOVAG per 1 januari 2020 ook voor caravan- en camperschadeherstelbedrijven één norm. Deze is per 1 januari 2021 verplicht voor alle caravan- en camperschadeherstelbedrijven die lid zijn van FOCWA en/of BOVAG Schadeherstelbedrijven. De branchenormen voor auto-, ruit- en caravan- en camperschadeherstel zijn ondergebracht in de Stichting Branchenormering Schadeherstel, die wordt bestuurd door de twee brancheverenigingen. De norm voor caravan- en camperschadeherstel is, net als de overige normeringen, tot stand gekomen in samenwerking met leden van beide verenigingen én het Centraal College van Deskundigen.
 

Auditering en certificering

Met deze branchenorm borgen BOVAG en FOCWA de kwaliteit van caravan- en camperschadeherstel op een uniforme manier door daarin afspraken te maken over bijvoorbeeld de bedrijfsinrichting en de benodigde uitrusting, kennis en vaardigheden van de herstellers en het uitbesteden van werkzaamheden. Een gezamenlijke norm betekent dat FOCWA en BOVAG ook dezelfde werkwijze hanteren als het gaat om auditering en certificering. Die ziet er als volgt uit: eens per twee jaar schouwt een van de –  door de Stichting Branchenormering Schadeherstel aangewezen – onafhankelijke keuringsinstanties, het caravan- en camperschadeherstelbedrijf en het tussenliggende jaar doet het bedrijf een digitale zelfevaluatie. Oftewel: elk jaar wordt gecheckt of het caravan- en camperschadeherstelbedrijf nog voldoet aan de branchenorm. 
 

Ingroeiperiode

2020 geldt als ingroei-jaar, waarin caravan- en camperschadeherstellers aan de slag kunnen met de nieuwe branchenorm. Per 1 januari 2021 is de norm verplicht voor alle caravan- en camperschadeherstelbedrijven die lid zijn van FOCWA en/of BOVAG Schadeherstelbedrijven. Vanaf dan dienen deze bedrijven te voldoen aan de eisen die daarin zijn vastgelegd.

Deze pagina delen