Gepubliceerd op

FOCWA en BOVAG: gezamenlijke branchenorm voor ruitschadeherstel

BOVAG en FOCWA hebben één gezamenlijke branchenorm vastgesteld voor ruitschadeherstelbedrijven. Deze norm is formeel ondergebracht in de Stichting Branchenormering Schadeherstel en wordt per 1 juni 2019 van kracht voor nieuwe leden en een jaar later voor bestaande leden. Hiermee ontstaat een gelijk speelveld binnen de branche en borgen de verenigingen over de volle breedte de uniforme kwaliteit.

In navolging van de branchenorm voor schadeherstel, hanteren FOCWA en BOVAG per 1 juni 2019 ook voor ruitschadeherstelbedrijven één norm. Deze is per 1 juni 2020 verplicht voor alle ruitschadeherstellers die lid zijn bij BOVAG en/of FOCWA. Voor autoschadeherstel is er sinds 1 oktober 2018 een gezamenlijke branchenorm. Beide normen zijn ondergebracht in de Stichting Branchenormering Schadeherstel, die wordt bestuurd door de twee brancheverenigingen. De norm voor ruitschadeherstel is, net als die voor autoschade, tot stand gekomen in samenwerking met leden van beide verenigingen én het Centraal College van Deskundigen.
 

Auditering en certificering

Een gezamenlijke norm betekent dat FOCWA en BOVAG ook dezelfde werkwijze hanteren als het gaat om auditering en certificering. Die ziet er als volgt uit: eens per twee jaar schouwt een onafhankelijke keuringsinstantie (zoals Kiwa of Dekra) het ruitschadeherstelbedrijf en het tussenliggende jaar doet het bedrijf een digitale zelfevaluatie. Oftewel: elk jaar wordt gecheckt of het ruitschadeherstelbedrijf werkt volgens de branchenorm. 


Overgangsperiode

Een behoorlijk aantal ruitschadeherstelbedrijven voldoet al aan de kwaliteitseisen zoals ze zijn opgeschreven in de branchenorm. Voor de bedrijven die al lid zijn van FOCWA en/of BOVAG, maar nog niet aan de norm voldoen, geldt dat zij tot 1 juni 2020 de tijd hebben om volledig aan de eisen te voldoen. Ruitschadeherstelbedrijven die na 1 juni 2019 lid worden van ofwel BOVAG ofwel FOCWA moeten direct voldoen aan de norm.


In de maak: gezamenlijke norm caravan- en camperschadeherstelbedrijven

Op dit moment werken BOVAG en FOCWA binnen de genoemde stichting ook aan een gezamenlijke norm voor caravan- en camperschadeherstelbedrijven. Naar verwachting is deze per 1 januari 2020 beschikbaar voor de branche. Najaar 2019 zullen FOCWA en BOVAG hun leden hier nader over informeren.

Deze pagina delen