Gepubliceerd op 3-4-2018

Gemiddeld dealerrendement gedaald in 2017

De gemiddelde nettowinst per dealervestiging daalde van 1,05 procent in 2016 naar 0,78 procent in 2017, ondanks een toename in de verkoop van nieuwe auto’s en in de occasionverkoop door autodealers. Ook het gestegen aandeel van dealers in de apk vertaalde zich niet in een hoger rendement, zo blijkt uit de meest recente BOVAG Branche Barometer van BOVAG Autodealers.

Tot en met het derde kwartaal van 2017 noteerde de gemiddelde dealervestiging een netto omzet die ruim 560.000 euro hoger lag dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het laatste kwartaal van het jaar smolt deze plus echter als sneeuw voor de zon, waardoor de gemiddelde omzet per vestiging over heel 2017 uiteindelijk bijna 103.000 euro lager uitkwam dan in 2016. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat de autoverkopen eind 2016 -net als in voorgaande jaren- sterk be├»nvloed werden door aanstaande wijzigingen in de fiscale bijtelling. Nu de bijtellingstarieven per 2017 zijn ge├╝niformeerd, blijft zo’n eindspurt uit.
 

Occasions belangrijk

De ontwikkelingen in gemiddelde verkoopprijzen per auto weerspiegelen duidelijk de toenemende vraag naar private lease en naar occasions. Zo daalde de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe auto met 288 euro naar 17.929 euro, terwijl die van een gebruikte auto in 2017 juist met 295 euro steeg, tot 10.014 euro. De occasionmarkt in Nederland is met bijna 2,2 miljoen transacties ongeveer 4,5 keer zo groot als de markt voor nieuwe personen- en bedrijfsauto’s. Een groter aandeel hierin is voor autodealers cruciaal om de steeds kleinere marges op de verkoop van nieuwe auto’s te compenseren. De bruto marge per transactie (nieuw en gebruikt; BMT) daalde van 1.198 euro in 2016 naar 1.113 euro vorig jaar. De koers richting beter management van de occasionverkoop lijkt echter wel gezet, getuige de afname in stadagen van 88 naar 74 en verhoging van de omloopsnelheid van 4,1 naar 4,9. Het aantal verkochte occasions per verkoper steeg bovendien met ruim 10 procent.
 

Efficiency in aftersales

In de werkplaats kon het gestegen aandeel van dealers in apk’s de langere onderhoudsintervallen en lagere onderhoudsbehoefte van moderne auto’s niet verbloemen. De omzet uit aftersales nam ten opzichte van 2016 met ruim 125.000 euro per gemiddeld dealerbedrijf af, het aantal gefactureerde uren per monteur daalde van 1.373 uur naar 1.353 en de efficiency nam 0,8 procentpunt af naar 83,1 procent. Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers: “De dealers besteden steeds meer aandacht aan de verkoop van gebruikte auto’s en hebben in de aftersales meer focus op het oudere wagenpark. Dat is een goede ontwikkeling, maar er is meer nodig. Vooral qua efficiency in de aftersales valt nog veel te winnen en vandaar ook dat we Bernd-Jan de Rooij van Innovam als expert op dit gebied hebben uitgenodigd om daarover te komen praten tijdens onze ledenbijeenkomst op 10 april. We zien echter ook dat de spreekwoordelijke ‘kaasschaaf’ uitgewerkt lijkt: verdergaande schaalvergroting en nieuwe bronnen van inkomsten blijven daarmee voorwaarden voor een gezond dealerrendement.” 
 

Over de BOVAG Branche Barometer

De BOVAG Branche Barometer is door BOVAG Autodealers met grote zorg vastgesteld op basis van gemiddelden van alle deelnemende automerken over heel Nederland, in samenwerking met de analisten van ASE. Leden van BOVAG Autodealers krijgen vier keer per jaar toegang tot de uitgebreide kwartaalrapportage.

Deze pagina delen