Gepubliceerd op 15-3-2019

Kabinetsplan voor BPM-verhoging heeft averechts klimaateffect

Volgens betrouwbare bronnen overweegt het kabinet de aanschafbelasting op nieuwe personenauto’s (BPM) fors te verhogen om daarmee de eerder voorgestelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB) te kunnen terugdraaien. BOVAG en RAI Vereniging roepen het kabinet op deze route niet te bewandelen, omdat een hogere BPM zorgt voor minder verkoop van nieuwe auto’s. De nieuwste auto’s zijn juist de zuinigste, getest volgens nieuwe strenge eisen en dus keihard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

Na de doorrekening van de planbureaus kondigde het kabinet aan dat elektrische auto’s geen oversubsidiĆ«ring mogen krijgen, de tweedehands markt gestimuleerd moet worden en de vaste lasten voor diesel- of benzineauto’s niet hoger mogen worden. Dat zijn maatregelen die de brancheorganisaties toejuichen, maar er werd door premier Rutte en minister Wiebes tevens aan toegevoegd dat “de plannen moeten passen binnen de budgettaire kaders”. Dat duidt erop dat een verhoging van de BPM -tot wel 50 procent- wordt overwogen. Dat zou neerkomen op een gemiddeld BPM-bedrag dat stijgt van 4.700 euro tot wel 7.000 euro voor een benzine. Voor een diesel is de stijging zelfs nog hoger, van 8.900 euro tot 13.500 gemiddeld.

Vicieuze cirkel

Algemeen voorzitter Bertho Eckhardt van BOVAG wil het kabinet en de automobilist behoeden voor een vicieuze cirkel: “Een hogere BPM zorgt voor minder nieuwverkoop en dan zal de CO2-uitstoot minder hard dalen dan was voorzien. Daarnaast dalen de ingeboekte BPM-inkomsten als de verkoop van benzine- en dieselauto’s daalt en dan zijn er straks dus weer nieuwe maatregelen nodig om het benodigde geld op te halen en om alsnog de klimaatdoelstellingen te halen. Met zulk beleid gaat dit proces zich telkens herhalen en blijf je onnodig geld rondpompen. Wij zien dat het forceren van heel hoge verkoopaantallen elektrische auto’s op korte termijn tot duur beleid leidt, met grote en ongewenste neveneffecten. Terwijl als we net wat verder kijken, we zien dat de elektrische auto binnen tien jaar met veel minder ondersteuning van de overheid voor elke autokoper aantrekkelijk en bereikbaar wordt.”

Gratis maatregelen

Voor de CO2-winst op korte termijn vindt BOVAG het bovendien opmerkelijk dat een maatregel die voor iedereen gratis is en een relatief groot effect heeft -namelijk verlaging van de maximumsnelheid- nog steeds taboe is. Tevens mag er meer verwacht worden van de inzet van biobrandstoffen in het rijdend wagenpark, zoals het PBL ook meldt. Aangezien er in 2030 nog steeds minimaal 7 miljoen benzine- en dieselauto’s rondrijden, kan er flinke winst worden geboekt met meer inzet van biobrandstoffen.

Deze pagina delen