Gepubliceerd op 13-11-2015

Meer leden, meer waardering, meer behoefte aan marketingondersteuning

Garageformule-onderzoek BOVAG 2015

BOVAG-leden die aangesloten zijn bij een garageformule, en dat zijn er steeds meer, hebben zich in een uitgebreid BOVAG-onderzoek uitgesproken over hun formule. De algemene waardering steeg in 2015 naar 7,7 en dat is twee tiende hoger dan in 2010, toen hen daar voor het laatst naar werd gevraagd.

Formuledeelnemers zijn over het algemeen vooral tevreden over het behoud van het zelfstandige ondernemerschap (8,1), de uitstraling van de garageformule op hun pand (7,9) en over de verplichtingen en eisen die aan formuledeelname verbonden zijn (7,6). Het minst tevreden zijn de formuledeelnemers over de verhouding van opbrengsten en kosten die deelname aan de garageformule met zich meebrengt (6,1), de wijze van advisering en ondersteuning bij de bedrijfsvoering (6,2) en de activiteiten die de formule onderneemt voor de zakelijke-/leasemarkt (6,2).

Meer betrokken
Ten opzichte van 2010 voelen de deelnemers zich meer betrokken bij het beleid van de formules. In 2010 werd dit onderwerp met 6,4 beoordeeld en in 2015 is dit cijfer gestegen naar 7,0. Tevens zijn de bedrijven meer tevreden over de bijdrage aan kosten voor marketingactiviteiten, dit cijfer steeg van 6,8 naar 7,2. Minder tevreden zijn de bedrijven over het assortiment van marketingproducten en diensten. In 2010 scoorde dit onderwerp nog 7,5, maar in 2015 is dit gedaald naar 6,7. Tevens zijn de bedrijven minder tevreden over de ondersteuning op technisch gebied en de activiteiten die de formules onderneemt voor de zakelijke-/leasemarkt. Beide onderwerpen scoren een half punt lager.

Marketingondersteuning
Net als in 2010 vinden de formuledeelnemers de ondersteuning op het gebied van techniek het belangrijkste (92%), 57% van de deelnemers vindt dit zelfs zeer belangrijk. Daarnaast hechten de bedrijven steeds meer belang aan de ondersteuning op het gebied van marketing. 91% van de deelnemers vindt dit belangrijk, waarvan 43% zeer belangrijk. In 2010 vond nog 31% de marketingondersteuning zeer belangrijk.

Zelfstandig
Gerard ten Buuren, branchemanager BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven: “Het is goed te zien dat onze formuleleden erg blijven hechten aan het behoud van hun zelfstandig ondernemerschap en dat ze daar binnen de formules kennelijk ook de ruimte voor krijgen. Ook mooi dat hun betrokkenheid bij de formules is gestegen. Daarnaast valt me op dat de behoefte aan ondersteuning op marketing gebied fors is gestegen. En dat de leden over de ondersteuning op dat gebied minder tevreden zijn dan vijf jaar geleden. We gaan al deze bevindingen uitgebreid bespreken met de formules, de komende tijd. We gaan de banden verder aanhalen, want we zijn er van overtuigd dat we elkaar kunnen versterken. En dat formules voor steeds meer leden van meerwaarde zijn, naast hun BOVAG-lidmaatschap.”

Download Garageformule-onderzoek BOVAG 2015

Deze pagina delen