Bovag logo
  1. HOME
  2. >
  3. Persberichten
  4. >
  5. Meerderheid nieuwe personenauto’s heeft een automatische versnellingsbak

Meerderheid nieuwe personenauto’s heeft een automatische versnellingsbak

Uit de nieuwste versie van het naslagwerk Mobiliteit in Cijfers Auto’s van BOVAG en RAI Vereniging blijkt dat in 2019 bijna 51 procent van de nieuwe personenauto’s was voorzien van een automatische versnellingsbak. In de eerste drie kwartalen van 2020 is dat aandeel al opgelopen naar ruim 53 procent, terwijl tien jaar geleden nog 4 op de 5 nieuwe auto’s handgeschakeld waren.

De opkomst van ‘de automaat’ -inclusief de continu variabele transmissie- hangt enerzijds samen met de groeiende populariteit van hybride en elektrische auto’s. Zo was in 2018 nog 60 procent van de nieuwe personenauto’s handgeschakeld, maar door de grote vraag naar elektrische auto’s in 2019 daalde dat aandeel vorig jaar tot 49 procent. Anderzijds speelt de vraag naar meer comfort en de vergrijzing van de bevolking een rol, getuige de gestage afname van nieuwe handgeschakelde auto’s sinds 2010. Voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging merkt daarbij op: “Bovendien is een automaat vaak zuiniger in brandstofverbruik dan een vergelijkbare auto met handbak, waardoor er bij aanschaf minder BPM verschuldigd is. Op veel luxe modellen is een automaat doorgaans de standaard en een handbak vaak niet eens leverbaar.” Per brandstofsoort zijn er wel grote verschillen waar te nemen. Van de afgeleverde benzineauto’s vorig jaar betrof 36 procent een automaat, van de nieuwe diesels had bijna 3 op de 5 een automatische versnellingsbak en bij LPG-auto’s was dat 95 procent. Slechts 1 op de 20 nieuwe hybrides had in 2019 een ‘handbak’ en vol-elektrische auto’s zijn per definitie een automaat.


9 miljoen personenauto’s

Uit Mobiliteit in Cijfers Auto’s 2020-2021 blijkt verder dat Nederland op 1 januari dit jaar 8.938.572 personenauto’s telde en dat is 15 procent meer dan in 2010. Afgelopen 1 oktober stond de teller alweer bijna 50.000 stuks hoger. Han ten Broeke, algemeen voorzitter van BOVAG, voorziet een nieuwe mijlpaal in 2020: “Het is aannemelijk dat de grens van 9 miljoen personenauto’s dit kalenderjaar doorbroken wordt. Begin dit jaar stonden bovendien voor het eerst meer dan 1 miljoen bestelwagens in Nederland geregistreerd.” De gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe personenauto in 2019 bedroeg 36.881 euro. Door het grote aandeel van relatief dure elektrische auto’s in de verkopen van 2019 lag dat bedrag bijna 9 procent hoger dan in 2018. Van de prijs van de gemiddelde nieuwe benzineauto betrof 16 procent de aanschafbelasting BPM en voor een nieuwe diesel was dat bijna een kwart.


Naslagwerk

Mobiliteit in Cijfers Auto’s is een naslagwerk van BOVAG en RAI Vereniging, verschijnt jaarlijks en bevat een overzicht van de actuele status en historische ontwikkelingen van (auto)mobiliteit, infrastructuur en daaraan gerelateerde fiscaliteit en milieuzaken in Nederland en Europa. Mobiliteit in Cijfers Auto’s geeft uitvoerige informatie over het bezit en gebruik van personen- en bedrijfsauto’s, registraties, onderhoud en de ontwikkelingen op het gebied van files. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de economische en fiscale betekenis van deze vervoersmiddelen. Het document is tevens

online in te zien

.

Lees ook:

Mobiliteit in cijfers Auto 2020-2021.pdf

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.