Omzet gestegen, dealerrendement gedaald

Uit de BOVAG Branche Barometer blijkt dat het rendement voor de gemiddelde autodealer in Nederland tot en met het derde kwartaal van 2018 is gedaald naar 0,75 procent. In dezelfde periode vorig jaar was dat 0,78 procent, terwijl de omzet ten opzichte van de eerste negen maanden van 2017 juist met 7,1 procent steeg.
 
Het gemiddelde dealerbedrijf zette van januari tot en met september 2018 ruim 8,8 miljoen euro om en dat is bijna 6 ton meer dan een jaar eerder. Die omzetgroei resulteerde onder aan de streep echter in een winst die slechts met 2.200 euro toenam, oftewel een plus van 3,4 procent. De omzet uit verkoop van nieuwe auto’s en van occasions steeg met respectievelijk 7,5 en 4,1 procent. De gemiddelde dealer verkocht 7,1 procent meer nieuwe auto’s, terwijl de totale markt ruim 11 procent pluste in diezelfde periode. Dat verschil heeft voornamelijk te maken met voorraadvorming door WLTP en met leveringen voor private lease via andere kanalen dan de autodealer. De BOVAG Branche Barometer toont aan dat de variabele marge steeds dominanter wordt, aangezien de bonus per verkochte nieuwe auto tot en met het derde kwartaal bijna 22 procent hoger lag dan een jaar eerder en steeg tot 1.174 euro per auto.
 

After sales

In de werkplaats en het magazijn namen zowel de omzet als de absolute winst met enkele procenten toe. Procentueel steeg het afdelingsresultaat van het magazijn marginaal - met 0,4 procent - en daalde het resultaat van de werkplaats juist met 0,7 procent. De absorptieratio, oftewel de mate waarin aftersales kostendekkend is voor de rest van het bedrijf, daalde van 75,7 procent in de eerste drie kwartalen van 2017 naar 74,6 procent dit jaar. De prognose voor het aantal gefactureerde uren per monteur voor 2018 bedraagt 1.253 en dat is 7 uur meer dan een jaar eerder, maar ook 100 uur minder dan het daadwerkelijke totaal van 2017.
Het personeelsbestand per dealerbedrijf nam qua monteurs met 0,3 fte toe tot 6,1 op voltijdbasis en qua verkopers met 0,2 tot 3,8 fte.

 

Efficiency

Bert de Kroon, voorzitter BOVAG Autodealers, maakt zich zorgen over het gebrek aan broodnodige efficiency bij dealerbedrijven: “Onze Barometer is op basis van gemiddelden, maar ik constateer onder onze leden dat de verschillen tussen de best en minder presterende vestigingen toenemen. De gemene deler is echter wel dat de efficiency en processen in vooral de werkplaats te wensen overlaten, zoals blijkt uit de prognose voor gefactureerde uren per monteur en een efficiencygraad van 82 procent. Tegelijkertijd neemt het aantal fte’s toe en dat zou toch kansen moeten bieden voor optimalisatie. Het is echt zaak dat men daar bij elke dealervestiging van doordrongen is.”
 

Over de BOVAG Branche Barometer

De BOVAG Branche Barometer is door BOVAG Autodealers met grote zorg vastgesteld op basis van gemiddelden van alle deelnemende automerken over heel Nederland, in samenwerking met de analisten van ASE. Leden van BOVAG Autodealers krijgen vier keer per jaar toegang tot de uitgebreide kwartaalrapportage.

*N.B. De cijfers die in de BOVAG Branche Barometer worden genoemd zijn gemiddelden per vestiging en moeten niet verward worden met totalen over de hele dealermarkt. Genoemd percentage of cijfer kan dus positiever uitvallen dan de gehele markt, als bijvoorbeeld het aantal vestigingen daalt.
 

Deze pagina delen