Gepubliceerd op 12-12-2018

Onderzoek naar de werkplaats in 2040: "Je moet nú aan de slag"

BOVAG, Innovam, OOMT en RAI Vereniging hebben de handen ineengeslagen en een intensieve studie gedaan naar de werkplaats van de toekomst. Welke veranderingen gaan zich voordoen en wat zijn de gevolgen voor de werkplaats van autobedrijven? 

Niemand kan de toekomst voorspellen, maar dat de wereld er in 2040 anders uitziet, staat vast. Inspelen op de ontwikkelingen is cruciaal voor het voortbestaan van het autobedrijf. Dat vraagt om inzicht en een gedegen voorbereiding. Om daar een goede basis voor te leggen, hebben BOVAG, Innovam, OOMT en RAI Vereniging dit onderzoek opgezet. Daarin is vastgesteld dat er een vijftal ontwikkelingen zijn die in de toekomst van grote invloed kunnen zijn op autobedrijven: 

  1. Veranderende wetgeving
  2. De opkomst van elektrische voertuigen 
  3. De opkomst van diagnose en onderhoud op afstand (OTA, of Over The Air)
  4. De opkomst van autonome systemen in de auto (ADAS, of Advanced Driver Assistance System)
  5. De opkomst van vraag gestuurde mobiliteit (MaaS, of Mobility as a Service)

Scenario’s

De mate waarin klanten ontvankelijk zijn voor trends en het aantal nieuwe toetreders bepalen het tempo en de exacte impact van deze veranderingen. Dat is in het onderzoek uitgewerkt in vier scenario’s of ‘werelden’. De vier scenario’s zijn tot stand gekomen na diepgaande gesprekken met mensen uit alle lagen van de branche: van autobedrijf tot importeur. Vervolgens zijn die inzichten omgezet in strategische en praktische tips voor autobedrijven.

Transitie

Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging: “De transitie naar elektrische mobiliteit en zelfstandig rijdende voertuigen gaat steeds sneller. Voertuigen worden hierdoor complexer. Dat stelt veel nieuwe eisen aan de werkplaats en het personeel. Nauwe samenwerking tussen alle branchepartijen is daarbij cruciaal. Zonder goede scholing en actuele technische kennis, verlies je als werkplaats terrein. Het is nu tijd om na te denken over de toekomst en met elkaar de juiste stappen te zetten.”

Visie

Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG: “Het is aan ondernemers om nu zélf een visie te ontwikkelen op hun toekomst. Het voorbereiden van je bedrijf én medewerkers kost tijd. Maar die tijd hebben we nog, wel is het zaak daar nú mee aan de slag te gaan. Het rapport is daarbij een mooi vertrekpunt.”

In gesprek

Betsie Brink, directeur OOMT: “Dit onderzoek toont aan dat het werk in autobedrijven de komende jaren sterk gaat veranderen. Meer dan ooit is het van belang dat medewerkers en werkgevers nadenken over hun eigen toekomst en zich afvragen wat zij kunnen en willen doen. En vooral: dat zij daarover met elkaar in gesprek gaan. Daar helpen wij hen graag bij.”

Bewustwording

Leo Fransen, algemeen directeur Innovam: “Innovam wil ondernemers bewust maken van de veranderingen die eraan komen. Wij  ondersteunen ze graag bij de aanpassingen die nodig zijn. Maar de nadruk ligt echt op die bewustwording; als die er eenmaal is, is de stap naar actie een logisch vervolg.”

Het rapport Werkplaats van de Toekomst is in te zien te downloaden op www.werkplaatsvandetoekomst.nl. Ook is er op deze website een samenvatting beschikbaar.

Deze pagina delen