Gepubliceerd op 10-10-2017

Regeerakkoord met oog voor mobiliteit

BOVAG is verheugd dat er de nodige aandacht is voor mobiliteit in het nieuwe regeerakkoord. Pilots met betalen naar gebruik voor personenauto’s, extra geld voor infrastructuur. Extra geld voor de fiets. Minder blij is BOVAG met de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief voor onder meer fietsenmakers. En met de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens.

BOVAG is voorstander om te experimenteren met betalen naar gebruik om de techniek en gedragseffecten in de praktijk te meten. Goed dat daar in het regeerakkoord  ruimte voor wordt gemaakt. De kilometerheffing bij alleen vrachtverkeer die ook in het regeerakkoord staat is volgens BOVAG niet de slimste manier om met betalen naar gebruik aan de slag te gaan, want de techniek om per kilometer te betalen heeft zich bij vracht al bewezen in het buitenland en de gedragseffecten zijn bij vracht- heel anders (en nihil) dan bij personenverkeer.
Verheugend is dat er twee miljard extra wordt uitgetrokken voor weg en spoor. Afgelopen jaren is er immers structureel bezuinigd op infrastructuur. BOVAG vraagt zich wel af of het voldoende is, gezien de aanwakkerende economie.

Laag btw-tarief fiets

Voor wat betreft de fiets heeft het regeerakkoord twee gezichten. Enerzijds wordt er extra in fietsinfrastructuur ge├»nvesteerd, in nauwe samenwerking met ‘decentrale overheden’. Aan de andere kant gaat het lage btw-tarief voor onder meer fietsenmakers omhoog van 6 naar 9 procent. De fietssector is in het recente verleden al hard geraakt door het verdwijnen van de bedrijfsfietsenregeling. We begrijpen de wens van het kabinet om de BTW te verhogen, maar vinden dat daar voor deze groep ondernemers iets tegenover moet staan. Daarom willen wij dat de verhoging van dat lage btw-tarief wordt gecombineerd met een betere, eenvoudige leaseregeling voor fietsen-van-de-zaak en de terugkeer van de bedrijfsfietsregeling.

Alternatieve brandstoffen

BOVAG werkt graag mee aan het Energie- en Klimaatakkoord om mobiliteit te verduurzamen. De inzet om CO2-loze auto’s ook na 2020 fiscaal te blijven stimuleren past hierbij. Dat heeft de voorkeur boven het zwaarder belasten van het bestaande wagenpark. Ook steunen wij de extra inzet op een landelijk dekkende laadinfrastructuur. Waarbij BOVAG aantekent dat de CO2-winst ook uit andere alternatieve brandstoffen en aandrijftechnieken zal moeten worden gehaald om de ambities voor 2030 te halen. Daarom zal BOVAG pleiten voor meer inzet op waterstof en biobrandstoffen.
 
Tot slot ziet BOVAG kansen in het speciale team voor digitale mededinging dat de ACM gaat oprichten. Deze zou zich wat BOVAG betreft onder andere moeten bezighouden met het terugdringen van het dreigende marktmonopolie van voertuigfabrikanten bij online data uit auto’s.

Deze pagina delen