Gepubliceerd op 22-11-2018

Rijinstructeur moet niet eindeloos kunnen herkansen

Een amendement, ingediend door de SP en gesteund door D66, CDA en PVV, stelt dat rij-instructeurs die zakken voor de verplichte vijfjaarlijkse praktijktoets, deze eindeloos kunnen herkansen. Dit amendement is woensdag 21 november ingediend tijdens de behandeling van het nieuwe wetsvoorstel van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De minister is geen voorstander van het amendement en ontraadt dit dan ook. BOVAG is daar blij mee, zeker met oog op de verkeersveiligheid en de noodzakelijke kwaliteitsslag in de rijschoolsector.

Volgens het voorstel hoeven rij-instructeurs per saldo nooit aan de wettelijke competentie-eisen te voldoen en kunnen ze – terwijl ze onbekwaam zijn – eindeloos doorgaan met lesgeven. Het enige wat ze volgens het amendement opgelegd wordt, is dat ze binnen zes maanden nadat ze gezakt zijn, opnieuw de praktijktoets moeten doen.
 

Sanctie handhaven

BOVAG is groot voorstander van het handhaven van een sanctie in de wet. Het is simpelweg aan leerlingen niet uit te leggen dat ze les krijgen van een instructeur die niet kan aantonen dat hij of zij daar bekwaam voor is. Nog los van het gevaar van voor de verkeersveiligheid natuurlijk. Het is beter om niet presterende instructeurs een verplichte scholing op te leggen en ze de mogelijkheid te geven om binnen een jaar wél de vereiste competenties te verwerven. En als na meerdere herkansingen de aanwezigheid van de vereiste competenties niet voldoende aangetoond is, dan zou dit uiteindelijk moeten leiden tot het afnemen van de WRM-bevoegdheid van de instructeur. Volgens BOVAG zal deze maatregel de kwaliteit in de rijschoolbranche naar een hoger niveau tillen zodat goede, professionele rij-instructeurs terecht trots kunnen zijn op hun WRM-bevoegdheid. Scholing is beter dan straffen.


Lesbevoegdheid

Momenteel moet iedere instructeur elke vijf jaar via een praktijktoets kunnen aantonen over de juiste competenties te beschikken. Daarnaast moeten er minimaal zes dagdelen theorie gevolgd worden. De praktijktoets mag nu maximaal drie keer herkanst worden. Slaagt de instructeur niet, dan wordt de lesbevoegdheid ingetrokken en moet hij of zij zijn WRM-pas inleveren. Tegenstanders stellen dat de praktijktoets een toneelstukje is. BOVAG stelt voor om bij de praktijktoets een echte leerling in te zetten in plaats van een rijbewijsbezitter, en de keuzevrijheid van de instructeur over het lesonderwerp af te schaffen. Daarmee wordt aan dat bezwaar tegemoet gekomen.

BOVAG hoopt dat komende dinsdag bij de stemming een meerderheid het amendement afwijst, zodat het nieuwe eerder voorgestelde wetsvoorstel nog komend jaar in werking kan treden. BOVAG benadrukt hierbij dat het behoud van een sanctie nog maar een eerste stap is op weg naar verdere professionalisering van de branche, en dat in afstemming met het ministerie en andere partijen een compleet pakket van maatregelen besproken wordt.

Deze pagina delen