Bovag logo
  1. HOME
  2. >
  3. Persberichten
  4. >
  5. Schademarkt groeit, verhoudingen veranderen

Schademarkt groeit, verhoudingen veranderen

Uit een netwerkstudie die KPMG in opdracht van BOVAG Schadeherstelbedrijven uitvoerde, blijkt dat het schadevolume richting 2030 weliswaar iets krimpt, maar dat de totale waarde van de schademarkt zal stijgen, met name dankzij een sterke groei van het gemiddelde schadebedrag. Verder voorziet de studie enerzijds een stijging van de gestuurde schadestroom en anderzijds een betere uitgangspositie voor schadeherstelbedrijven in onderhandelingen met opdrachtgevers gegeven de schaarste in de markt

De huidige trend dat het aantal schades (licht) afneemt, zal zich doorzetten richting 2030 (- 0,3 procent per jaar). Met name door de opkomst van ADAS. En ondanks de groei van het wagenpark en bijbehorend aantal gereden kilometers. Niettemin zal de omvang van de schadeherstelmarkt in euro’s toenemen, met zo’n 6 procent per jaar. Dat heeft alles te maken met de toenemende complexiteit van schadeherstel (meer uren, hogere personeelskosten) en duurdere materialen en onderdelen. Conclusie van BOVAG: tot 2030 is er genoeg werk voor de bestaande schadeherstelbedrijven.

Sturing

De netwerkstudie voorziet verder dat het aandeel van de gestuurde schadestroom zal groeien van 60 procent nu naar tussen de 67 en 82 procent in 2030. Dat komt onder meer door een stijging van het aandeel lease-auto’s van 13 naar 16 procent (harde sturing) en door de groei van Directe Schade Afhandeling (DSA – zachte sturing). Dat wijst op een groeiende invloed van opdrachtgevers. Tegelijkertijd komt er een tegenkracht tot wasdom: door de schaarste van met name technisch personeel in de schadeherstelmarkt, kunnen schadeherstelbedrijven een betere uitgangspositie krijgen aan de onderhandelingstafel met hun opdrachtgevers. Wie kan leveren, heeft een streepje voor!

Verdienmodel

Het verdienmodel van schadeherstelbedrijven kan onder druk komen te staan door een groter aandeel gestuurd werk en door hogere kosten (personeel, materiaal) die niet altijd door te berekenen zijn en noodzakelijke investeringen (verduurzaming, opleidingen). Bovendien staan opdrachtgevers onder druk om de premies laag te houden. Dat is op termijn een onhoudbare situatie. Volgens BOVAG is het belangrijk dat opdrachtgevers en schadeherstelbedrijven komende tijd met elkaar om tafel gaan om de tarieven en beloningen te herijken en daar meer differentiatie in aan te brengen om zo de toekomstbestendigheid van hoogwaardig autoschadeherstel te kunnen garanderen.

BOVAG

BOVAG zal zijn leden de komende tijd ondersteunen bij de ontwikkelingen die op ze afkomen, uiteraard met inachtneming van de wettelijke kaders. De fusie tussen Focwa en BOVAG, die iets meer dan een jaar oud is, helpt daarbij. Er is nu immers één krachtige belangenbehartiger, en bijvoorbeeld ook één krachtig opleidingsinstituut (met het samengaan van VOC en Innovam). Voorts bouwt BOVAG verder aan de kwaliteit met de Branchenorm en de Plusnorm en helpt BOVAG zijn leden bij de noodzakelijke verduurzaming en de rapportages daaromtrent die de komende tijd steeds meer bedrijven gaan raken.

Onderzoek

KPMG interviewde voor de netwerkstudie stakeholders als als schadeherstelbedrijven, verzekeraars, autofabrikanten, leasemaatschappijen en experts, raadpleegde tal van secundaire bronnen, en bekeek de schadedata in Audatex. Focus lag op de ontwikkelingen in de branche tot en met 2030. KPMG deed eerder vergelijkbare studies in opdracht van BOVAG voor de auto-, fiets-, autoverhuur- en trucksector.

Het volledige rapport komt binnenkort beschikbaar, exclusief voor BOVAG-leden.

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.