Gepubliceerd op 24-3-2017

Stabiel rendement voor autodealers in 2016

Hoewel vorig jaar de autoverkoop met ruim 15 procent afnam tot het laagste niveau sinds eind jaren ’60 wisten de Nederlandse autodealers hun nettowinst met gemiddeld 1,05 procent stabiel te houden ten opzichte van 2015. Kostenbeheersing en schaalvergroting blijken de sleutel tot een positief rendement, zo blijkt uit de Branche Barometer van BOVAG Autodealers. In 2015 bedroeg het nettoresultaat 1,11 procent.
 
Afgelopen jaar werden slechts 383.501 nieuwe personenauto’s geregistreerd, maar door de schaalvergroting in de branche steeg het aantal verkochte auto’s per verkooppunt met 2 stuks naar gemiddeld 285. De gemiddelde verkoopprijs per auto daalde ten opzichte van 2015 met bijna 1.000 euro naar 18.217 euro exclusief BTW en BPM. Als gevolg van het samenvoegen van verkooppunten nam het aantal verkopers per vestiging toe van 3,2 FTE in 2015 tot 3,5 in 2016. Het aantal verkochte auto’s per verkoper (zowel nieuw als gebruikt, exclusief verkoop aan de handel) daalde daardoor met 15 procent tot 137, terwijl de loonkosten per verkochte auto ruim 10 procent hoger lagen, op 428 euro. De huidige personele bezetting biedt in elk geval voldoende ruimte om de verwachte toename in verkoopvolume dit jaar (prognose: 415.000 nieuwe auto’s) te faciliteren.
 

After sales

In de werkplaats is de gemiddelde omzet in 2016 met 5,5 procent afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl het aantal FTE per vestiging stabiel bleef op 5,8. Dat resulteerde in een daling van 4 procent in het aantal gefactureerde uren per monteur, van 1.431 uur in 2015 naar 1.373 in 2016. De absorptieratio, oftewel de mate waarin after sales de totale kosten van het dealerbedrijf dekt, steeg door de kostenbeheersing desondanks van 75 naar 79,9 procent.
 

Continuïteit waarborgen

De markt blijft uitdagend, maar lijkt het economische tij mee te krijgen en biedt ook kansen voor nieuwe businessmodellen. De fictieve barometer schuift daarmee steeds verder weg van ‘regenachtig’, in de richting van ‘veranderlijk’. Bert de Kroon, voorzitter BOVAG Autodealers, benadrukt de noodzaak van meer omzet: “Een hoger omzetniveau wordt dit jaar een voorwaarde om voldoende rendement uit onze personele bezettingen te halen. We kunnen concluderen dat de schaalvergroting en kostenbeheersing hun noodzakelijke bijdrage aan de nettowinst leveren. Om de continu├»teit te waarborgen zal ook het rendement uit onze mensen omhoog moeten.”
 

Over de BOVAG Branche Barometer

De BOVAG Branche Barometer is door BOVAG Autodealers met grote zorg vastgesteld op basis van gemiddelden van alle deelnemende automerken over heel Nederland, in samenwerking met de analisten van ASE. Leden van BOVAG Autodealers krijgen vier keer per jaar toegang tot de uitgebreide kwartaalrapportage.

Deze pagina delen