Accugassen

Accugassen zijn licht ontvlambare gassen en staan daarom ook wel bekend als knalgas.

Accugassen ontstaan tijdens het opladen van een accu. Tijdens het laden moet de directe omgeving dan ook goed worden geventileerd.

Accugassen kunnen tijdens het opladen uit de accu ontsnappen. Vermijd daarom in de directe nabijheid van open vuur, zoals een brandende sigaret.