Afgeveerde massa

De afgeveerde massa van een auto is de massa van het gedeelte, dat door de veren van de wielen wordt gescheiden.

Een zo groot mogelijk deel van de massa moet 'afgeveerde massa' zijn. De afgeveerde massa profiteert immers van de vering. De vering komt in actie bij hobbels of kuilen in het wegdek. Hij zorgt voor de verticale geleiding van de afgeveerde massa. Het tegengestelde van 'afgeveerde massa' is 'onafgeveerde massa'. De onafgeveerde massa heeft geen enkel profijt van de vering. De totale massa van een auto bestaat dus uit
- de afgeveerde massa en
- de onafgeveerde massa
Tesamen vormen zij de totale massa van de auto.