Afslaan

De motor slaat normaal gesproken pas af, als de bestuurder de contact-sleutel in de stand OFF draait.
De motor slaat tijdens het rijden af en kan niet meer worden gestart. Mogelijke oorzaken:
- een lege brandstoftank,
- een defecte brandstoftankontluchting,
- een defect aan de elektrische installatie en
- benzine in plaats van dieselbrandstof getankt.