Aircopomp

Wat is het?
De aircopomp is de compressor van de airconditioning.

Wat doet het?
De aircopomp wordt via een riem door de motor aangedreven. Hij zorgt ervoor, dat het dampvormige koelmiddel in de airco wordt samengeperst tot vloeistof. Verderop in de installatie volgt expansie, waardoor het koelmiddel sterk afkoelt. De koude in het koelmiddel wordt in een warmtewisselaar (eigenlijk: koudewisselaar ...) 'gewisseld' voor koude in de luchtstroom, die door de warmtewisselaar heen wordt gevoerd.

Eventuele defecten
De pakkingen en aansluitingen van de aircopomp kunnen gaan lekken. De lagers kunnen verslijten. De spanning op de aandrijfriem kan verslappen. In al deze gevallen functioneert de airco minder goed of helemaal niet meer.