Akte van cessie

Een akte van cessie is een verklaring waarbij in geval van schade u of een tegenpartij de verzekeraar machtigt om de uitkering aan een andere partij (bijvoorbeeld een reparateur) over te maken.