API-specificatie

De API-specificatie is een kwaliteitsnorm voor olie.

Op een blik motorolie staan minimaal twee aanduidingen vermeld. Deze geven het kwaliteitsniveau van de olie aan. Dat is iets anders dan de viscositeit!
Eén daarvan is de API-specificatie. API is de afkorting van: American Petroleum Institute (Engelstalig). Deze club bepaalt de eisen, waaraan motorolie moet voldoen. Daarvoor moet zo'n olie zijn voorzien van bepaalde additives.
De API-specificatie kent twee categorien:

  • API-S... voor benzine- en LPG-motoren en
  • API-C... voor dieselmotoren.

Met een volgletter wordt de kwaliteit van de olie aangegeven. API SH is de hoogste kwalificatie voor benzinemotoren. API CD is de hoogste kwalificatie voor dieselmotoren. In het algemeen geldt: hoe hoger de letter in het alfabet, des te beter de kwaliteit.

Rijden met de verkeerde kwaliteit motorolie levert meestal geen direct gevaar op, maar moet worden vermeden. Bovendien levert dit bij eventuele motorschade gevaar op voor uw garantie.