As

Wat is het?
'As' is een uit de vroege autohistorie afkomstige uitdrukking voor alles wat nodig is om wielen te kunnen laten functioneren. Auto's hebben dus niet - zoals vroeger bij koetsen wel het geval was - assen in de zin van metalen staven met een wiel aan de beide uiteinden.