Bar

Bar is een eenheid van druk en spanning.

'Oude' eenheden van druk en spanning zijn onder meer atmosfeer, millimeter kwikkkolom, millimeter waterkolom en meter waterkolom. Deze eenheden mogen officieel allang niet meer worden gebruikt. Ze zijn gezamenlijk vervangen door de SI-eenheid pascal. Uitzondering op deze regel: bar.

Bij veel bandenspanningsmeters wordt in plaats daarvan de eenheid pound-force/square inch (psi) gebruikt. Gemakkelijk om te onthouden: 1 psi = circa 1/15 bar. Bijvoorbeeld: 20 psi = 20/15 bar = circa 1,3 bar.