BDP

In het BDP (bovenste dode punt) beÃĢindigt de zuiger van een draaiende motor de omhooggaande slag en begint hij aan de neergaande slag.

De zuiger van een motor beweegt zich in de cilinder op en neer tussen twee omkeerpunten:

  • het bovenste dode punt (BDP) en
  • het onderste dode punt (ODP).

Het BDP is het hoogste punt, dat de omhoog gaande zuiger bereikt alvorens weer omlaag te gaan. De weg van de zuiger van BDP naar ODP (of omgekeerd) heet de slag.