Chip-tuning

Chip-tuning is het veranderen van de afstelling van de motor door middel van speciale software.
Hierbij wordt de standaardsoftware van het motormanagementsysteem aangepast of helemaal vervangen. Op die manier is het relatief eenvoudig om de motorafstelling aan de wensen van een opdrachtgever aan te passen. Bij chip-tuning gaat het niet alleen maar om meer motorvermogen. Er kan ook worden gekozen voor meer motorkoppel, een verlaging van het brandstofverbruik en/of een verbetering van de uitlaatgasemissie.
Theoretisch gezien is het onvermijdelijk dat verbetering van de ene eigenschap enigszins ten koste gaat van andere eigenschappen of van de door de fabrikant in de motor ingebouwde 'reserve'. Dat kan op den duur tot motorschade leiden. Daarom moet je vóór dit soort operaties eerst goed controleren in hoeverre de fabrieksgarantie dan nog van toepassing is.