Cilinderrij

Een lijnmotor heeft - zoals de naam aangeeft - slechts één rij cilinders. Dan is er dus sprake van één cilinderrij.

Een lijnmotor is dus relatief hoog en smal, met alle gevolgen van dien voor de ruimte die zo'n motor in de auto inneemt. Een V motor of een boxermotor heeft twee parallelle cilinderrijen met elk evenveel cilinders. Zo heeft een V6-motor twee cilinderrijen van ieder drie cilinders. Deze staan ten opzichte van elkaar onder een bepaalde hoek (blokhoek). Een V-motor is weliswaar korter en lager, maar ook breder dan een vergelijkbare lijnmotor.