CO2

De C is de Latijnse afkorting van carboneum, de O van oxygenium.
Carboneum betekent koolstof, oxygenium zuurstof. CO2 betekent: kooldioxide (ook wel koolzuur genoemd). De aanwezigheid van kooldioxide in de uitlaatgassen wijst op de volledige verbranding van het brandstofluchtmengsel. Ook de mens stoot tijdens het uitademen kooldioxide uit. Daaruit blijkt dat dit in principe niet schadelijk voor de gezondheid is. Maar CO2 draagt ook bij tot het zogenaamde broeikaseffect. Bij auto's hangt de hoeveelheid uitgestoten kooldioxide voornamelijk af van het brandstofverbruik.