Common rail-dieselbrandstofinspuitsysteem

Bij het 'common rail' directe brandstofinspuitsysteem voor dieselmotoren perst een hogedrukpomp de dieselbrandstof in een common rail (uit het Engels vertaald: langwerpig vat voor gemeenschappelijk gebruik).
Het systeem bestaat meestal uit een ringleiding, vanwaaruit brandstofleidingen naar elektronische verstuivers leiden, die elk een cilinder 'bedienen'. De druk in het systeem is, afhankelijk van het soort motor en de bedrijfsomstandigheden, altijd zeer hoog. Daardoor is het mogelijk om het (elektronisch werkende) motormanagement de inspuiting (via elektronisch werkende verstuivers) en dus ook de verbranding te laten regelen.
De hogedrukpomp houdt de druk in het common rail-systeem en dus ook in die brandstofleidingen gelijk aan de zeer hoge inspuitdruk. Daarmee vervangt hij dus de gebruikelijke dieselbrandstofinspuitpomp.