Compressie

Comprimeren betekent: samendrukken.
Compressie betekent dus: samendrukking.
De inlaatlucht wordt tijdens de compressieslag in de verbrandingsruimte (compressieruimte) samengedrukt. Daardoor stijgen de luchtdruk en luchttemperatuur tot een bepaalde waarde: de compressie-einddruk respectievelijk de compressie-eindtemperatuur. Deze waarden zijn 'ideaal' voor de (door de bougievonk in gang gezette) ontbranding van het brandstof-luchtmengsel.
Naarmate de motor langer in bedrijf is, treedt er meer slijtage op. Dat kan ten koste gaan van de compressiedruk, en daarmee de effectiviteit van de motor. Via een compressiemeting kan (bij afgezette motor) tijdens de compressieslag de compressiedruk worden gemeten. In het algemeen geldt, dat per cilinder de onderlinge verschillen niet meer dan 10-15 % mogen verschillen. Als dat wel zo is, is de motor toe aan een revisie.