Compressieverhouding

De compressieverhouding is de verhouding tussen
- het volume boven de zuiger als die in ODP staat en
- het volume boven de zuiger als die in BDP staat.
Je kan ook zeggen: de compressieverhouding is de verhouding tussen
- de cilinderinhoud samen met de compressieruimte en
- alléén de verbrandingsruimte. Hoe hoger de compressieverhouding, des te beter is de verbranding. De compressieverhouding van benzinemotoren varieert van 7:1 tot 12:1. Veel hoger kan niet, omdat de motor dan voortdurend zou pingelen. De compressieverhouding van dieselmotoren is veel hoger. Dat komt doordat daarin het brandstof-luchtmengsel spontaan (dus zonder hulp van een vonk) moet ontbranden. De compressieverhouding van dieselmotoren varieert van 14:1 tot 24:1.