Compressor

Een compressor is een apparaat dat lucht of een gas samendrukt. Bij een atmosferische motor wordt het brandstof‑luchtmengsel langs de natuurlijke weg, tijdens het rijden, aangezogen. Bij een compressormotor wordt een compressor gebruikt om zoveel mogelijk inlaatlucht in de verbrandingsruimtes van een motor te drukken, ook wel drukvulling genoemd.
Hoewel het motorvermogen kost om zo'n compressor aan te drijven wordt toch meer vermogenswinst geboekt door per arbeidsslag meer brandstof-luchtmengsel te verbranden.
Om de druk niet te hoog op te laten lopen, zijn compressoren vaak voorzien van een overdrukventiel. Gaat die kapot, dan kan dat tot zware motorschade leiden.