Contactslot

Het contactslot is een schakelaar waarmee contact kan worden gemaakt. Dit doe je met behulp van de contactsleutel. Het contactslot zorgt voor de in- en uitschakeling van de elektrische installatie van je motor, waaronder de startmotor en de ontsteking. Een contactslot heeft ook een zogenaamde accessoirestand (ACC), waar je toch stroom voor bijvoorbeeld de radio en verwarming kunt gebruiken wanneer je stilstaat en de motor uit is.
Gaat er iets mis met het elektrische gedeelte, dan kun je geen contact meer maken. Draait opeens de sleutel niet meer, dan gaat het meestal om een mechanisch defect in het slot. In beide gevallen kan je autobedrijf de zaak repareren.