Controlebeurt

Periodiek onderhoud aan je auto wordt onderverdeeld in met elkaar afwisselende onderhoudsbeurten en controlebeurten. Bij de aflevering van een nieuwe auto voorafgegaan door de zogenaamde nulbeurt.
Bij een controlebeurt wordt in principe alleen de olie ververst en het oliefilter plus het luchtfilterelement gecontroleerd of vervangen.


De auto-importeur geeft aan wanneer een controlebeurt zou moeten plaatsvinden. Bijvoorbeeld, onder normale rij-omstandigheden, om de 15.000 kilometer of twaalf maanden. En onder extreme rij-omstandigheden om de 7.500 kilometer of zes maanden. In principe weegt daarbij de termijn zwaarder dan de afgelegde afstand.