dB(A)

dB is de afkorting van: decibel. Een decibel is gelijk aan 0,1 bel. Bij dB(A) betekent de toevoeging (A) dat de geluidssterkte door middel van filtering voor het menselijk oor waarneembaar is gemaakt.

Dit is een eenheid van geluidssterkte. Er is geen SI-eenheid van geluidssterkte. De eenheid decibel heeft een logaritmische opbouw. Een vermeerdering met 3 decibel verdubbelt dus de geluidssterkte. Een vermindering met 3 decibel betekent een halvering van de geluidssterkte. Als maat voor geluidssterkte geldt:

  • circa 10 decibel = fluisteren,
  • circa 40 decibel = zacht spelende radio,
  • circa 70 decibel = hard spelende radio,
  • circa 80 decibel = claxon en
  • circa 120 decibel = pijngrens.