Deellast

Deellast betekent letterlijk gedeeltelijke belasting. Bij nullast wordt het gaspedaal niet aangeraakt en draait een motor stationair. Onder die omstandigheden drijft hij dus uitsluitend zichzelf aan. Bij vollast wordt het gaspedaal tot op de bodem ingedrukt en presteert een motor dus maximaal. Bij deellast drukt de bestuurder het gaspedaal ongeveer voor de helft in. Deellast bevindt zich dus ongeveer halverwege 'nullast' en 'vollast'.