Dieselklop

Dieselklop is het geluid, dat in een dieselmotor ontstaat door te snelle ontbranding van het brandstof-luchtmengsel. Dieselklop hoor je, als de ontbranding van de ingespoten hoeveelheid dieselbrandstof als gevolg van een te grote ontstekingsvertraging te lang op zich laat wachten. Daarna blijft er te weinig tijd over voor een normaal verlopende verbranding. Er ontbrandt dan teveel brandstof-luchtmengsel in een te korte tijd met als resultaat: grote drukgolven die duidelijk hoorbaar zijn in de vorm van een kloppend geluid.