Distributietandwiel

Distributietandwielen vormen de verbinding tussen krukas en nokkenas(sen).
De krukas drijft één of meer nokkenassen aan door middel van een distributieriem, een distributieketting of distributietandwielen. In het laatste geval drijft de krukas de nokkenas(sen) aan via een 'trein' van tandwielen. Deze worden daarbij meestal ook benut om de waterpomp en de brandstofinspuitpomp aan te drijven. Het voordeel van distributietandwielen is een spelingloze overbrenging. Dat betekent: geen energieverliezen en geen spanrichting. Dit telt alleen echt voor sport- en race-auto's. De nadelen van distributietandwielen zijn, dat deze lawaai maken en duur zijn. Dat is voor een race-auto weer geen enkel bezwaar.