Distributiezijde

Dit is de zijde van de motor waar de distributie zich bevindt. Omdat een motor in de ‘langsrichting’ of ‘dwarsrichting’ kan zijn ingebouwd, is het soms onduidelijk wat nou de voorkant en de achterkant van de motor is. Daarom is algemeen afgesproken, dat de voorkant wordt aangeduid met 'distributiezijde' en de achterkant met 'koppelingszijde'.