Dood punt

Een dood punt is een punt waarop een beweging stopt.

Tijdens de bewegingscyclus van de op-en-neergaande zuiger van een draaiende motor komt deze tweemaal in de cilinder tot stilstand:

  • in het bovenste dode punt (BDP) en
  • in het onderste dode punt (ODP).