Draagvermogen

Iedere as van een bedrijfswagen heeft een bepaald draagvermogen. Dit is afhankelijk van de voertuigconstructie en de bandmaatvoering.
De hoogte van dat draagvermogen is bepaald door de bandenfabrikant. Dit wordt op de autobanden aangegeven door middel van het PR-getal.
Overschrijding van het draagvermogen van een as leidt minimaal tot extra slijtage en op den duur mogelijk ook tot grote schade.