Drukvulling

Bij een motor met drukvulling (oplading) is er ten opzichte van een atmosferische motor sprake van kunstmatige verhoging van het gewicht van het brandstofluchtmengsel in de verbrandingsruimte.

Drukvulling kan plaatsvinden met behulp van:

  • een compressor of
  • een uitlaatgasturbo en
  • een combinatie van een compressor en een uitlaatgasturbo.

Bij een atmosferische motor wordt het brandstofluchtmengsel langs natuurlijke weg aangezogen, terwijl dit bij een motor met drukvulling langs kunstmatige weg naar binnen wordt gedrukt. Bij brandstofinspuiting wordt de brandstof ook onder druk in de verbrandingsruimtes gespoten, maar dat geldt niet als een vorm van drukvulling.

Bij drukvulling komt soms lekkage aan het inlaatsysteem voor. De motor kan dan niet haar volle vermogen bereiken omdat er inlaatlucht weglekt.