Elektrode

Een elektrode is een contactpunt binnen een proces waarbij elektrische stroom wordt getransporteerd.Een elektrode kan een kathode of een anode zijn. Via de kathode wordt elektrische stroom in een ruimte gevoerd, die met een vloeistof of gas is gevuld. Via de anode wordt elektrische stroom uit die ruimte afgevoerd. Het doel van dit proces is om elektrische spanning op te wekken. Als de dynamo de accu voorziet van elektrische spanning, dan is de kathode negatief en de anode positief. Als de accu zelf elektrische spanning genereert, is de kathode negatief en de anode positief. Volgens ditzelfde principe werken de accu, de bougie en de gasontladingslamp.