Elektrodenafstand

De elektrodenafstand is de afstand tussen de beide elektro¬den van een bougie. Deze elektroden bevinden zich aan het uiteinde van de bougie die door de verbran¬dings¬ruimte steekt. Daartussen springen tiental¬len keren per seconde via elektrische stroom opgewekte vonkjes over. Deze vonkjes brengen het samenge¬perste brandstof-lucht¬meng¬sel in de verbrandingsruimte tot ontbran¬ding. Een bougie kan alleen goed functioneren bij de juiste elektrodenaf¬stand en is per merk en type exact vastgelegd. Een slecht functione¬ren¬de bougie veroor¬zaakt een slechte ver¬bran¬ding. Want door slijtage van een bougie wordt de elektro¬denaf¬stand na verloop van tijd steeds groter. Resultaat: minder vonkjes. Het gevolg: verslechterde motor-prestaties en een hoger brand¬stof¬verbruik.