Emissie

De emissies van een auto worden veroorzaakt door het verbranden van brandstoffen en door slijtage van remmen en banden.  

Emissies kunnen we in twee groepen opdelen:

  • Emissies die schadelijk effect hebben op het klimaat (CO2 en onverbrande koolwaterstoffen)
  • Emissies die schadelijk effect hebben op de luchtkwaliteit (NOx (stikstof) en fijnstof (vooral uit oudere diesels, en van slijtage banden en remmen))
Moderne verbrandingsmotoren hebben een nabehandelingssysteem. Dit heeft tot doel schadelijke stoffen(emissies) zo veel mogelijk uit de uitlaatgassen te halen. Hiervoor worden katalysatoren en roetfilters gebruikt. Hier zijn ook Europese normen voor.
 
De term zero emissie (ZE) wordt gebruikt om aan te geven dat een auto geen klimaatgassen klimaatemissies uitstoten. Je ziet dit vaak staan op elektrische auto’s of auto’s die met waterstof/brandstofcel worden aangedreven. Ook hebben dergelijke auto’s geen stikstof emissie. Wel stoten ze fijnstof uit door slijtage van remmen en banden. 
 
Auto’s op elektriciteit stoten bij gebruik niks uit, maar zijn niet volledig klimaatneutraal. Want bij de  productie komt CO2 vrij. Niettemin dragen elektrische auto’s n aanzienlijke mate bij aan het reduceren van de uitstoot van klimaatgas.  Op dit moment (2022) wordt ruwweg een kwart van de Nederlandse stroom opgewekt door zonnepanelen en windmolens. De overige 76% wordt verzorgd door kolencentrales. Op dit moment hebben we in Nederland nog weinig groene waterstof.