Emissie

Definitie
Met emissie wordt de uitstoot van de uitlaatgassen van benzinemotoren bedoeld. Elektrische voertuigen zijn geheel emissieloos.
 
Uitleg
De belangrijkste milieuverontreinigende stoffen in uitlaatgassen zijn koolmonoxide (CO), onverbrande koolwaterstofverbindingen (CH) en stikstofoxiden (NOx). De aanwezigheid van koolmonoxide in uitlaatgassen wijst op een onvolledige verbranding en is het resultaat van een reactie tussen koolstof (C uit de brandstof) en zuurstof (O uit de inlaatlucht). Stilstofoxiden bestaan uit een verbinding van stikstof (N) met zuurstof (O). NOx is in hoge concentraties giftig en bovendien medeverantwoordelijk voor het ontstaan van zure regen.