Filter

Een filter is een apparaat, dat in een vloeistof‑ of gasleiding wordt geplaatst om de langsstromende vloeistof of een gas zoals actieve koolstof, lucht en roet te zuiveren. Een auto heeft altijd een luchtfilter voor de reiniging van inlaatlucht, een oliefilter voor de reiniging van motorolie, een actieve-koolstoffilter voor de opvang van koolwaterstofverbindingen uit brandstofdamp en een brandstoffilter voor de reiniging van brandstof. Dieselmotoren zijn altijd voorzien van een brandstoffilter en een roetfilter voor de opvang van roet uit de uitlaatgassen. Voor alle filters geldt, dat ze regelmatig moeten worden vervangen of gereinigd. Gebeurt dat niet of niet op tijd, dan verliest zo'n filter geleidelijk zijn werking of ontstaat verstopping.