Hulprem

Als de bedrijfsrem faalt, moet de hulprem die taken kunnen overnemen.

Een auto moet volgens de wet beschikken over:

  • een bedrijfsrem,
  • een hulprem (noodrem) en
  • een parkeerrem.

Die hulprem hoeft geen onafhankelijke derde reminrichting te zijn. Meestal maakt hij deel uit van het bedrijfsremsysteem in de vorm van een tweede remkring. Wel moet daarmee de voor de hulprem geldende minimale remvertraging kunnen worden gehaald.

Als het remvloeistofniveau niet op peil gehouden wordt kan het zijn dat het hele hydraulische remsysteem faalt. Bij alle onderhoudsbeurten wordt het remvloeistofniveau gecontroleerd.