Inlaatleiding

De inlaatleiding (inlaat, inlaatopening) maakt deel uit van het luchtinlaatsysteem.

Via deze leiding wordt de inlaatlucht door de omlaag gaande zuigers naar de verbrandingsruimte gezogen. De luchtinlaatleiding loopt vanaf het luchtfilter tot de inlaatklep. Hij bevindt zich dus deels in het inlaatspruitstuk en deels in de cilinderkop. Bij een motor met drukvulling wordt de inlaatlucht niet meer naar binnen gezogen, maar door een compressor of uitlaatgasturbo naar binnen 'geduwd'.