Inlaatluchttemperatuursensor

De inlaatluchttemperatuursensor meet de temperatuur van de inlaatlucht en geeft die data door aan het motormanagement.

Deze sensor bevindt zich in het inlaatspruitstuk. Als lucht kouder wordt, is er sprake van krimp. Hoe lager de buitenluchttemperatuur,

  • des te lager de inlaatluchttemperatuur,
  • des te meer inlaatlucht er past in de verbrandingsruimte,
  • des te meer brandstofluchtmengsel kan er dus per arbeidsslag worden verbrand.

Het motormanagement stemt met de gegevens van deze sensor de hoeveelheid in te spuiten brandstof af aan de hoeveelheid lucht die beschikbaar is voor de verbranding.

Als de sensor niet goed werkt, zal de in te spuiten brandstofhoeveelheid niet altijd kloppen. Dit kan leiden tot extra brandstofverbruik en soms tot motorschade.