Inlaatslag

 Inlaatslag is de neerwaartse slag van de zuiger, waardoor brandstof-luchtmengsel wordt aangezogen.
Het arbeidsproces van een vierslagmotor bestaat uit vier 'slagen', namelijk inlaatslag, compressieslag, arbeidsslag en uitlaatslag. Tijdens de inlaatslag is de inlaatklep geopend en is er een open verbinding tussen de buitenlucht en de verbrandingsruimte. Bij een atmosferische motor wordt het brandstof-luchtmengsel als gevolg dit drukverschil via de inlaatklep naar binnen gezogen en bij een motor met drukvulling naar binnen geduwd.